Limburgs volkslied:

WAAR IN'T BRONSGROEN EIKENHOUT:

 

 

Waar in't bronsgroen eikenhout 't nachtegaaltje zingt,

Over 't malse korenveld 't lied des leeuwriks klinkt;

Waar de hoorn des herders schalt langs der beekjes boord.

Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord.

Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord.

 

Melodie